ZAROH - ZACHAR | ROHOŇOVÁ ARCHITECTS

ing. arch. marcel zachar

*1977 Piešťany
FA Slovenská technická univerzita Bratislava, SR

ing. arch. eva rohoňová

*1986 Piešťany
České vysoké učení technické v Praze, ČR