ZAROH Architekti

Chata Lúčna

Pozemok je svažitý, v niekoľkých terénných stupňoch. Súčasťou situácie je aj riešenie prístupu na pozemok. Na západnej strane pozemku bude vytvorené terénne schodisko s dvoma opornými múrmi. Samotný objekt je umiestnený na jednu z terás tak, aby jeho orientácia poskytovala čo najlepší výhľad do okolia. Vrámci domu sú prepojné dva terénne skoky. Hmotové riešenie chaty je výsledkom prelínania rôznych faktorov. Najdôležitejším faktorom bola orientácia všetkých obytných častí chaty, ktroá musela byť smerovaná na sever, kvôli stúpajúcemu svahu na južnej strane. Kvôli snahe získať aspoň nejaké južné slnko, bola strecha obytnej časti 1. NP vyvýšená a na južnej fasáde sú podlhovasté okná. Sklon strechy 2.NP je opačný, pretože tu zas museli byť umiestnené okná zo spální na sever. Takto vznikol zaujímavý koncept dvoch strešných rovín, ktoré komunikujú s okolitým komplikovaným terénom.

 • AUTORI: 
  • Ing. arch. Eva Rohoňová
  • Ing. arch. Marcel Zachar
 • LOKALITA: Banka
 • STUPEŇ: 
  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
 • ROK: 2017
 • FOTO: vizualizácie