ZAROH Architekti

Chatová oblasť Modrová

Celá oblasť je usadená na mierne svažitom pozemku, preto je vytvorený typ chaty, ktorý je prispôsobiteľný terénu. Celý pozemok investora je rozčlenený na 25 parciel o veľkosti v priemere 500m2. Budovy sú obložené drevom a svojím tvarovým riešením sa odvolávajú na najjednoduchšiu predstavu človeka o dome_ dom so šikmou stanovou strechou a komínom (dom, ktorý nakreslí dieťa ako prvý). S takto jednoduchou ale silnou koncepciou a prírodnými materiálmi by malo dôjsť k ľahkému začleneniu do prírodného prostredia.

  • AUTORI: 
    • Ing. arch. Eva Rohoňová
  • LOKALITA: Modrová
  • STUPEŇ: 
    • Architektonická štúdia
  • ROK: 2013