ZAROH Architekti

Rodinný dom Miša

Objekt je umiestený na rovinatom teréne v nezastavanej časti obce. Jedná sa momentálne o solitér, ktorý bude pravdepodobne časom doplnený ďalšími objektmi. Dom je pokračovaním novšej vidieckej zástavby, ktorá ponúka pri svojej jednoduchej architektúre absolútny komfort .Jedná sa o rodinný dom priemerných rozmerov, ktorého architektonické riešenie nie je nijak zásadne obmedzované terénnymi podmienkami alebo okolitou zástavbou. Keďže sa jedná o solitér na do teraz nezastavanom území, nie sú podmienky nijak dané. A však v snahe o vytvorenie kvalitnej architektúry, teda funkčnej a s dobrý estetickým stvárnením, vznikol tento jednoduchý, ale silný koncept dvoch hmôt. Strecha objektu je kompromisom medzi tradičnou šikmou strechou vidieckej architektúry a plochou strechou ako výrazovým prvkom modernej architektúry.

 • AUTORI: 
  • Ing. arch. Eva Rohoňová
  • Ing. arch. Marcel Zachar
 • LOKALITA: Bašovce
 • STUPEŇ: 
  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
 • ROK: 2013
 • FOTO: Martin Palkovič