ZAROH Architekti

Nuit

Polyfunkčný dom Nuit sa nachádza na pomerne rušnej Teplickej ulici a dopĺňa hustú zástavbu v tejto časti Piešťan. V danej lokalite sa návrh prispôsobil momentálnym regulatívom, a tak vznikla budova vyššia než okolitá zástavba. Budova tvorí moderný architektonický prvok, ktorým sa začína meniť celý charakter tejto rušnej ulice. Prízemné podlažie je využívané nájomníkmi pre pre služby, ostatné podlažia sú obsadené kancelárskymi priestormi a bytmi. Na odstúpenom podlaží je umiestnený strešný byt. Stredová časť fasády tvorená balkónmi je vystúpená do uličného priestoru a farebne oddelená od zbytku fasády. Prevažná časť fasády je obložená tmavým materiálom, ktorý napomáha jej solídnemu vzhľadu.

  • AUTORI: 
    • Ing. arch. Marcel Zachar
  • LOKALITA: Piešťany
  • ROK: 2016