ZAROH Architects

ArchitekTúra - Dom Umenia

V roku 2017 bolo cieľom spopularizovanie budovy Domu umenia medzi obyvateľmi Piešťan vzhľadom na jeho vysokú architektonickú kvalitu, ale nie príliš veľkú obľubu medzi ľuďmi. Objekt je často vnímaný ako betónový pozostatok socializmu, veľký obor v krásnom prostredí parku. Projekt vzišiel z architektonickej súťaže v roku 1958 a jeho autorom bol Ferdinand Milučký. Pre vyzdvihnutie architektonických kvalít Domu umenia sme sa rozhodli organizovať komentované prehliadky touto budovou a pre ich väčší vzdelávací efekt sme vyrobili pracovné listy. Primárne sú určené detskému návštevníkovi, ale zaujímavé môžu byť aj pre dospelých. Pracovný list graficky spracovala Alica Kucharovič a jeho podklad sme pripravili v dvojici Lívia Gažová a Eva Rohoňová s podporou mesta Piešťany. Prvá komentovaná prehliadka sa konala v júni a návštevníkmi boli žiaci Gymnázia Pierra de Coubertina. Ďaľšie prehliadky s uskutočnili počas filmového festivalu Cinematik.