ZAROH Architects

Integra

Objednávkou bolo zariadenie nových priestorov firmy Integra, respektíve ich pozdvihnutie malými zásahmi. Investor nám presne definoval, do ktorých častí by chcel zasahovať. Tak sme riešili vstupné priestory, izbu pre hostí a vstupné schodisko. Tu si investor prial mať vytvorené "logo", niečo čo by sa opakoval ako identita firmy v celej budove. Zvolili sme drevené ihlany ktoré vytvorili celú stenu a v nej sa farebne odlišovalo logo firmy. Tieto prvky boli ďalej použité aj v ostatných miestnostiach.

  • AUTHORS: 
    • Ing. arch. Eva Rohoňová
  • LOCALITY: Vrbové
  • LEVEL: 
    • Architektonická štúdia
  • YEAR: 2014