ZAROH Architekti

Krytý bazén pri rodinnom dome

Stavba krytého bazéna je postavená hneď vedľa rodinného domu investora na voľnom pozemku, ktorý je vo vlastníctve investora. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu s plochou strechou, ktorá je v tesnom dotyku so rodinným domom. Bazén je v úrovni 1NP rodinného domu a je s ním spojený chodbou. Takže je prístupný cez interiér (viď pôdorys 1NP). V prístavbe sa nachádza okrem bazéna aj hygiena, miestnosť pre bazénovú technológiu a kútik s cvičiacimi strojmi. Pred bazénom z JZ strany sa nachádza nekrytá terasa na slnenie.

  • AUTORI: 
    • Ing. arch. Marcel Zachar
  • LOKALITA: Piešťany
  • STUPEŇ: 
    • Projekt pre stavebné povolenie
  • ROK: 2011
  • FOTO: Martin Palkovič