Architektonický ateliér Zaroh je zameraný na komplexné konštrukčné a designové riešenia budov. Portfólio zahŕňa budovy obytné, verejné, rodinné domy, ale aj urbanistické projekty.