ZAROH Architekti

Kaviareň v parku

Objekt sa nachádza v centre Piešťan, na rozhraní mestského parku a priľahlej komunikácie. Lokalita je veľmi atraktívna a predurčuje tak objekt k spoločenskému využitiu. Budova pôvodne slúžila ako verejné toalety. Rozhodnutím investora je budovu po rekonštrukcií využívať ako kaviareň. Z dôvodu zlého vstupu z ulice je navrhnuté čiastočné zvýšenie strechy zhruba o 1,2 m. Vstup je tvorený jednoduchým vchodom, ktorý je doplnený o prekrytie a fasádnu lavičku, ktorá by mohla byť využívaná namiesto priľahlej autobusovej zastávky. Na streche by mala vzniknúť terasa so skleným zábradlím, aby nenarušovalo výhľady do parku a nezvyšovalo zbytočne budovu. Zo strany parku je navrhnuté väčšie presklenie fasády, tak aby bola komunikácia kaviarne s parkom čo najpriamejšia. Fasáda bude jednoduchá s odkazom na pôvodnú fasádu a účel – keramický obklad bledej farby v kombinácii s drevenými prvkami. Počas stavebného konania došlo ešte k rôznym úpravám projektu.

 • AUTORI: 
  • Ing. arch. Eva Rohoňová
  • Ing. arch. Marcel Zachar
 • LOKALITA: Piešťany
 • STUPEŇ: 
  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
 • ROK: 2017