ZAROH Architekti

SEEpark

Požiadavkou investora bolo vytvorenie troch identických bytových domov na brehu jazera v obci Kittsee, kde vzniká okolo pôvodného štrkoviska nová štvrť. Parcely chcel využiť na maximálne možné zastavanie v rámci daných regulatívov. Každý byt mal mať výhľad na jazero. Tak vznikli dva pôdorysné koncepty, ktoré boli neskôr rozvíjané. Z nich následne vybral investor finálnu verziu, pre ktorú bol spracovaný projekt pre stavebné povolenie “ Einreichplan”. Pôvodný koncept uvažoval s dvoma vzájomne posunutými hmotami, kde hmota umiestnená ďalej od jazera by bola trojpodlažná a predná hmota dvojpodlažná s komunitnou terasou.

 • AUTORI: 
  • Ing. arch. Eva Rohoňová
  • Ing. arch. Marcel Zachar
 • LOKALITA: Kittsee, AT
 • STUPEŇ: 
  • Architektonická štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
 • ROK: 2016