ZAROH Architekti

Dozor - Stavba Gallery

Na stavbe Polyfunkčného domu Gallery sme počas jeho výstavby vykonávali autorský a stavebný dozor. Jedná sa o náš autorský projekt. Stavbu realizovala v rozsahu cca 85% stavebná firma Stavoprac s.r.o.. Po ukončení stavebných prác firmou Stavoprac si investor ešte niektoré detaily dokončoval sám. Projekt stavby bol až na drobné prvky exteriérovej a interiérovej architektúry dodržaný.

  • AUTORI: 
    • Ing. arch. Marcel Zachar
  • LOKALITA: Piešťany, ul. E. Suchoňa
  • STUPEŇ: 
    • Stavebný dozor
  • ROK: 2015 - 2018