ZAROH Architekti

Dozor - stavba NUIT

Na stavbe Polyfunkčného domu NUIT sme vykonávali autorský a stavebný dozor počas realizácie stavby. Stavebné povolenie získala stavba v roku 2013. Jedná sa o náš autorský projekt. Stavbu realizovali spoločnosti: Stavextop (piloty), Stavoprac (hrubá stavba a inštalácie ZTI), ROSTA (plyn, vykurovanie), Vančo - Marek (elektroinštalácie), Zempres (prípojky). Budova polyfunkčného domu NUIT je päť podlažná stavba, postavená v prieluke, bez pomoci stavebného dvora a žeriavu.

  • AUTORI: 
    • Ing. arch. Eva Rohoňová
    • Ing. arch. Marcel Zachar
  • LOKALITA: Piešťany, Teplická ulica
  • STUPEŇ: 
    • Stavebný dozor
  • ROK: 2014-2016